Gasol i lösvikt

 

När vår anläggning för återfyllning av gasolflaskor togs i drift den 1 juni 2010 innebar det att onödiga transportmil försvunnit. Bytessystemet som AGA och Primagas är aktörer för i Sverige har, och fortfarande innebär, många och långa transporter helt i onödan.Genom att låta gasolen med tankbil komma till Halmstad har vi bidragit till att onödiga transportmil försvunnit, och genom detta bidrar till en positiv miljöeffekt. Tänker du ekonomiskt och miljömässigt så skall du komma till oss och köpa din gasol.

Gasolstationen är till för dig som vill ha möjlighet att  köpa gasol till priser som ligger långt under de priser ni hittar på våra lokala bensinstationer. Gasolmarknaden har länge styrts av ett fåtal aktörer vilket inneburit höga priser i konsumentledet. Priset på råvaran (gasolen) sätts som vilken vara som helst på en råvarubörs och ligger mycket lågt i förhållande till det pris vi betalar som konsument.

Flaskorna som används är av standardtyp. Flaskfyllaren täthetskontrollerar flaskan i samband med fyllning och flaskor äldre än tio år måste genomgå en sk revidering ( bla tryckkontroll) innan de blir godkända för en ny tioårsperiod. Bäst före datum finns inpräntat på flaskan.

I vår butik i angränsande byggnad kan du köpa Gasolvärmare av annorlunda design samt Gasolgrillar från Norska Future till mycket fördelaktiga priser långt under riktpriset. 

 

Email: slottheden@hotmail.com